آکاایران: آیه جهت بی خوابی

آکاایران:  چنانچه طفلی بی خوابی داشته باشد و به خواب نرود بنویسد این آیه را و زیر بالین طفل گذارد

( یَسْئلونَکَ عَنِ الجِبال فَقُل ینَْسِفُها رَبّی نَسفاً فَیَذَرْها قاعاً صَفْصَفاً لا تَراعَوَجاً

بعد بگوید

لا حَوْلَ و لا قُوَّةَ اِلا بِالله العَلّی العَظیم )


.

منبع : ablimoo.com