فضیلت زیارت قبر والدین

آکاایران: در خصوص فضیلت زیارت قبور پدر و مادر

در خصوص زیارت قبر والدین از رسول گرامی اسلام وارد است که فرمود: من زار قبر والدیه او احدهما فی کل جمعة مرة غفر الله له و کتب برا.

ترجمه : کسی که قبر پدر و مادر یا یکی از آن دو را در هر جمعه یکبار زیارت کند خداوند او را می‏ بخشد و او را نیکوکار می‏ نویسد.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران