دعاى روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان تصویری


منبع : وب سایت شهید آوینی