عید فطر از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمة الله علیه

به نقل از آکاایران: از نظر حضرت امام (ره) عید فطر بعد از یک ماه روزه داری جشن میهمانی و عید برای ضیافت الهی و روز لقاءالله و وصال است وجشن پیروزی بر هوای نفس و شیطان و موفقیت بر انجام دستورالهی است.
حضرت امام (ره) می فرمایند: عید شریف فطر، عید ضیافت الله و روز عید فطر برای روزه، لقاءالله است و عید ماه مبارک رمضان ، عید وصال است. از نظر حضرت امام به برکت میهمانی الهی در ماه رمضان در روز عید فطر وحدت و همدلی در جامعه ایجاد شده و مردم با اجتماع برای نماز عید و شنیدن خطبه های نماز عید راه عزت و سربلندی در مقابل دشمنان جهانخوار پیدا می نمایند و تسلیم هوای نفس و شیطان نخواهند بود.
حضرت امام (ره) در این باره می فرمایند: فطر روزی است که خداوند متعال برای مسلمین عید قرار داده تا با اجتماع خود در نماز و خطابه های مناسب با هر عصر راه و روش خود را در مقابل اسلام و در مقابل دشمنان خونخوار آن بیابند...

عید فطر

.از منظرحضرت امام (ره) نماز با شکوه و گسترده و میلیونی عید فطر سال 57 به امامت شهید آیة الله دکتر مفتح رحمة الله بود که کمر طاغوت و شاه را شکست و باعث برچیده شدن بساط ظلم و چپاول مردم در ایران اسلامی شد.
امام(ره) می فرمایند: فطر امسال عید حماسه و جنبش هر چه بیشتر تمام جناح های ملت ایران بود. روزی که رشد فکری و عملی ملت را به دنیا ثابت کرد و پوچ بودن تبلیغات پردامنه مخالفین نهضت را ثابت نمود. پیوستگی تمام جناح ها را ثابت کرده ، خواست تمام ملت را که رفتن شاه و برچیده شدن بساط ظلم و چپاول مردم مسلمان است با کمال صراحت اعلام نمود. باز حضرت امام (ره) دربارۀ نماز عید فطر سال 57 می فرمایند: مردم مسلمان ایران به دنبال برگزاری نماز عید دست به عبادت ارزندۀ دیگری زدند که آن فریادهای کوبنده علیه دستگاه جبار و چپاولگر برای به پا داشتن حکومت عدل اسلام است که کوشش در این راه از اعظم عبادات است.
آکاایران: حضرت امام رحمة الله در عید فطر سال 67 درباره راه دست یابی واقعی به عید فطر را این گونه بیان می فرمایند: و در ضمن آخرین عید فطری بود که مردم مسلمان از بیانات ارزنده ایشان فیض می بردند. این ضیافت همه اش ترک است. ترک شهوات از قبیل خوردنیها ، نوشیدنیها.
خداوند دعوت کرده است ما را به اینکه شما باید وارد بشوید دراین میهمانخانه و این ضیافت هم جزترک ، چیزی نیست . ترک هواها ، ترک خوردنیها، ترک منیتها. اینها همه دراین میهمانخانه است و ما باید حساب کنیم. ببینیم که آیا وارد شدیم در این میهمانخانه یا اصلاً وارد نشدیم . راهمان دادند به این ضیافتخانه یا نه . شما در فکر باشید که اگر از این ضیافت درست بیرون آمدید، آن وقت عید دارید.عید مال کسی که در این ضیافت راه یاقته باشد، استفاده کرده باشد از این ضیافت.همان طور که شهوات ظاهری را باید ترک بکند از شهوات باطنی که بالاترین سد راه است برای انسان باید از اینها جلوگیری کند. تمام مفاسدی که در عالم حاصل می شود برای این است که در این ضیافت وارد نشده اند یا اگر واردشده اند استفاده نکرده اند. اگر ذره ای هوای نفس در انسان باشد به این میهمانی وارد نشده است یا اگر وارد شده است استفاده نکرده است . تمام این جاروجنجالهایی که در دنیا می بینید برای این است که استفاده از این ضیافت نکرده اند در این مهمانی وارد نشده اند ، دعوت خدا را قبول نکرده اند. کوشش کنید که این دعوت را لبیک بگویید. اگر می بینید در دنیا جنگ و جدال است و دربین شما هم خدای نخواسته نمونه اش هست، بدانید که در این ضیافت وارد نشدید. ماه رمضان را ادراک نکردید. اقبال کرده به شما ماه رمضان اما شما او را ردش کردید ، پس زدید.
امام می فرمایند: باید متوجه باشید به این که دشمنها همیشه دنبال این هستند که ما را از داخل بپوسانند و اگر در این ضیافت وارد شده باشید دشمنها دستشان کوتاه خواهد شد. وقتی حقیقت این ضیافت را انسان می بیند، می بیند که اگر انسان وارد این ضیافت بشود تمام اختلافات در دنیا حل می شود . شیاطین دنبال این هستند که ایجاد اختلاف کنند، دو دستگی بگویند هست. والسلام علیکم ورحمة الله

ویرایش وتلخیص:آکاایران