آکاایران: دین و مذهب
 
اهل سلوک گویند: به وقت خواب لازم است انسان مراقبتهای لازم را در مورد خود به کار گیرد، تا موهبتهای بزرگی که در همین خواب برای انبیاء و اولیاء حاصل می شده است، به او عنایت شود.این دستورات عبارتند از:

1- روی به قبله و روی دل به قبله

2- خواندن بسم الله الرحمن الرحیم

3- خواندن آیه مبارکه 110 از سوره مبارکه کهف (قل انما …)

4- خواندن آیه مبارکه 285 از سوره مبارکه بقره (آمن الرسول…)

5- خواندن تسبیح حضرت زهرا (س)

6- خواندن «آیه الکرسی»

7- خواندن سوره مبارکه قل هو الله احد به مقدار سه یا یازده مرتبه

8- خواندن آیه مبارکه 147 از سوره مبارکه نساء (یفعل الله…) سه مرتبه

9- خواندن آیه مبارکه 18 از سوره مبارکه آل عمران (شهد الله…)

10- ذکر استغفار

 

.

منبع :