آکاایران: خواندن نماز مجرب روی پشت بام زیر آسمان که دیده شود جهت رفع گرفتاری و مشکلات و به عنوان نماز حاجت خوانده می شود. التماس دعا

نماز حاجت روی پشت بام

حضرت صادق (ع)فرمود : هرکه را به خدا حاجتی ضروری باشد ٬ بربالای بام بر آید و دو رکعت نماز بجا اورد و صد مرتبه بگوید:

یا جَبرَییلُ یا مُحمَد اَنتُما کافِیایَ فَاکفِیانی وَ اَنتُما حافِظایَ فَاحفِظانی وَ اَنتُما کالِثایَ فَاکلِثانی.

برخدا واجب و حق است که کفایت کند مهم او را.


.

منبع :