به نقل از آکاایران: امیرمۆمنان (علیه‏السلام) مى‏فرماید: از گذرگاهتان توشه‏اى براى قرارگاهتان بردارید. دنیا براى شما به عنوان سراى ثابت و قرار آفریده نشده، بلکه آفریده شده تا عبورگاه باشد و از آن کردار صالح را براى سراى قرار زاد و توشه بردارید.

 توشه آخرت

آکاایران: مسافرى که در سفر، زاد و توشه با خود مى‏ برد، هدفش رفع نیازها و حاجت‏هایى است که در سفر و یا مقصد برایش پیش مى‏آید و به همین خاطر زاد و توشه باید متناسب با آن نیازها و جوابگوى آنها باشد. در سفر به وطن اصلى و جایگاه ابدى یعنى سفر آخرت، چون هر مسافرى که پا در این جاده مى‏ گذارد ممکن نیست دوباره برگردد و از مشکلات و نیازها و توشه‏اى که براى آن لازم است، خبرى براى دیگران بیاورد، لذا باید از طرف کسانى که با ویژگى‏هاى این سفر کاملاً آشنا بوده واز فراز و نشیب این راه باخبرند، راهنمایى‏هاى لازم در اختیار ما قرار داده شود تا زاد و توشه‏اى در خور آن فراهم سازیم. پس باید سراغ آن خالقى برویم که معمارِ ساختمانِ وجودِ انسان است و ابتدا و سرانجام انسان و منازلى را که او مى‏پیماید، از علم بیکران او پنهان نبوده و نخواهد بود و نیز باید به دست‏پروردگان مستقیم خداى متعال که انبیا و اولیاى عظیم‏الشأن اویند مراجعه نمود و نشانه‏هاى راه و خصوصیات مقصد و توشه‏اى را که در این مسیر به کار مى‏آید از آنان سۆال نمود.

ما نیز با استناد به این دو مقوله ( آیات و روایات) به بررسی این مطلب می پردازیم:

از منظر قرآن کریم، آخرت قرارگاه و دنیا گذرگاه است: ... و ان الاخرة هى دار القرار (1) ؛ و در حقیقت، آن آخرت است که سراى پایدار است.

توشه این قرارگاه را باید از گذرگاه دنیا بر گرفت؛ چنان که امیرمۆمنان (علیه‏السلام) مى‏فرماید: (2) ؛ از گذرگاهتان توشه‏اى براى قرارگاهتان بردارید.

دنیا براى شما به عنوان سراى ثابت و قرار آفریده نشده، بلکه آفریده شده تا عبورگاه باشد و از آن کردار صالح براى سراى قرار ، زاد و توشه بردارید. 3

1. ایمان‏

ایمان، نخستین توشه و عامل برخوردارى از نعمت‏هاى آخرت است: و لاجر الاخرة خیر للذین ءامنوا و کانوا یتقون (4) ؛ و البته اجر آخرت، براى کسانى که ایمان آورده و پرهیزگار بودند، بهتر است.

بشارت در زندگى دنیا و آخرت براى مۆمنان و پرهیزگاران است: الذین ءامنوا و کانوا یتقون * لهم البشرى فى الحیوة الدنیا و فى الاخرة... (5).

هر کس راهى غیر از اسلام را دنبال کند، در آخرت زیان کار است: و من یبتغ غیر الاسلم دینا فلن یقبل منه و هو فى الاخرة من الخسرین؛ و هر که جز اسلام دینى (دیگر) جوید، هرگز از وى پذیرفته نشود و وى در آخرت، از زیان کاران است

از همین رو پیامبران که بالاترین درجه ایمان را دارند در آخرت در شمار صالحان و شایستگان از آبرومندان و مقربان خواهند بود.

 و البته هم چنان که ایمان عامل برخوردارى در آخرت است، بى‏ایمانى و کفر مایه عذاب است:

فاما الذین کفروا فاعذبهم عذاباً شدیداً فى الدنیا و الاخرة و ما لهم من ناصرین (6) ؛ اما کسانى که کفر ورزیدند، در دنیا و آخرت به سختى عذاب شان مى‏کنم و یاورانى نخواهند داشت.

هر کس راهى غیر از اسلام را دنبال کند، در آخرت زیان کار است: و من یبتغ غیر الاسلم دینا فلن یقبل منه و هو فى الاخرة من الخسرین (7) ؛ و هر که جز اسلام دینى (دیگر) جوید، هرگز از وى پذیرفته نشود و وى در آخرت، از زیان کاران است.

و لا یحزنک الذین یسرعون فى الکفر انهم لن یضروا الله شیئاً یرید الله الا یجعل لهم حظاً فى الاخرة و لهم عذاب عظیم (8) ؛ کسانى که در کفر مى‏کوشند تو را اندوهگین نسازند، زیرا آنان هرگز به خدا ضررى نمى‏رساند... و در آخرت براى آنان عذابى بزرگ است.

مشرکان نیز در آخرت عذابى دشوار پیش رو خواهند داشت:

و جعلوا لله شرکاء... لهم عذاب فى الحیوة الدنیا و لعذاب الاخرة ... (9) ؛ و براى خدا شریکانى قرار دادند... براى آنان در زندگى دنیا عذابى است و قطعاً عذاب آخرت دشوارتر است.

هم چنین، کسانى که از ایمان به کفر برگردند و مرتد شوند، کردارشان تباه مى‏شود و اهل آتش خواهند بود:

... و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعملهم فى الدنیا و الاخرة و اولئک اصحب النار هم فیها خلدون (10).

منافقان که از ایمان واقعى بى بهره‏اند، مانند کافران در جهنم معذب‏اند:

وعد الله المنفقین و المنفقت و الکفار نار جهنم خلدین فیها * اولئک حبطت اعملهم فى الدنیا و الاخرة و اولئک هم الخسرون (11) ؛ خدا به مردان و زنان دو چهره و کافران، آتش جهنم را وعده داده است در آن جاودانه‏اند. اعمال آنان در دنیا و آخرت به هدر رفت و آنان همان زیان کاران‏اند (12).

2. تقوی

در آیات پر شمار در کنار ایمان، تقوا، و پرهیزگارى نیز شرط بهره‏مندى از نعمت‏هاى آخرت دانسته شده: فان خیر الزاد التقوى (13) ؛ بلکهتقوا بهترین توشه آخرت‏معرفى شده است:

و لاجر الاخرة خیر للذین ءامنوا و کانوا یتقون (14) ؛و البته اجر آخرت براى کسانى که پروا پیشه مى‏کنند، بهتر است. و آخرت سراى نیکویى براى پرهیزکاران است.

... و لدار الاخرة خیر و لنعم دار المتقین (15) ؛ و قطعاً سراى آخرت بهتر است و چه نیکو، سراى پرهیزگاران است.

... و الدار الاخرة خیر للذین یتقون... (16) ؛ و سراى آخرت براى کسانى که پروا پیشه مى‏کنند، بهتر است.

... و الاخرة خیر لمن اتقى... (17) ؛ و براى کسى که تقوا پیشه کرده، آخرت بهتر است.

ایمان، نخستین توشه و عامل برخوردارى از نعمت‏هاى آخرت است

3. عمل صالح‏

از آیات قرآن استفاده مى‏شود که براى بهره‏مندى از نعمت‏هاى آخرت ایمان به تنهایى کافى نیست، بلکه افزون بر آن، عمل صالح نیز لازم است:

... من ءامن بالله و الیوم الاخر و عمل صلحاً فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون (18) ؛ هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد، پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد.

... للذین احسنوا فى هذه الدنیا حسنة و لدار الاخرة خیر... (19) ؛براى کسانى که در این دنیا نیکویى کردند (پاداش) نیکویى است و قطعاً سراى آخرت بهتر است.

گواه دیگر مطلب، وعده پاداش آخرت به مسلمانانى است که پس از تحمل شکنجه‏ها و سختى‏ها با عمل نیکوى مهاجرت، دین خود را حفظ مى‏کنند:

و الذین هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنیا حسنة و لاجر الاخرة اکبر لو کانوا یعملون (20).

هم چنین وعده اعطاى پاداش دنیوى و اخروى به مردمى است که در رکاب پیامبران به کارزار و جهاد پرداختند:

و چه بسیار پیامبرانى که همراه او، توده‏هاى انبوه کارزار کردند و در برابر آن چه در راه خدا بدیشان رسید، سستى نورزیدند و ناتوان نشدند... پس خداوند، پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنان عطا کرد. 21

 

سخن آخر

از امیرمۆمنان (علیه‏السلام) در این باره نقل است که فرموده: تو را پس از مرگ هیچ چیزى به جز عمل نیکویى که از پیش فرستاده‏اى بى نیاز نمى‏کند. پس از اعمال پسندیده توشه بردار (22).

 

پی نوشت ها:

1 - غافر، آیه 39.

2 - نهج البلاغه، خطبه 203.

3 - همان، خطبه 132.

4 - یوسف، آیه 57.

5 - یونس، آیه 63 - 64.

6 - همان، آیه 56.

7 - همان، آیه 85.

8 - آل عمران، آیه 176؛ نمل، آیه 4 - 5؛ مائده، آیه 5 و رعد، آیه 35.

9 - رعد، آیه 33 - 34.

10 - بقره، آیه 217.

11 - توبه، آیه 68 - 69.

12 - همان، آیه 68 - 69.

13 - بقره، آیه 197.

14 - یوسف، آیه 57.

15 - نحل، آیه 30.

16 - اعراف، آیه 169.

17 - نساء، آیه 77؛ انعام، آیه 32؛ یوسف، آیه 109 و یونس، آیه 63 - 64.

18 - قصص، آیه 83.

19 - بقره، آیه 62.

20 - نحل، آیه 30.

21 - همان، آیه 41.

22 - آل عمران، آیه 146 - 148.

گردآوری:بخش دین و اندیشه اکاایران