آکاایران: حکم دخول در ماه رمضان

دخول در ماه رمضان چه حکمی دارد؟ اگر در ماه مبارک رمضان روزه دار هستید و نمیدانید حد دخول در ماه رمضان چقدر است و حکم دخول در ماه رمضان چگونه است در ادامه این بخش از سایت سماتک احکام دخول در ماه رمضان بیان خواهد شد. نظر مراجع در خصوص چند روایتی که در کتب شیعه آمده است و نزدیکی از پشت را در حال روزه اجازه داده و اینکه این کار اثری روی این روزه ندارد، چیست؟ روایت نقل شده چنین است که نزد امام صادق (ع) این مسئله را مطرح می کنند که اگر مردی با زنی که روزه است دخول از پشت در ماه رمضان داشته باشد، حکم چیست؟

امام می فرماید: این کار باعث بطلان روزه اش نمی شود و غسل جنابت لازم نیست. (وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه) نوشته شیخ حر عاملی. همچنین این روایت از ابن ادریس هم نقل شده است.

«در شب روزه دارى نزدیکى کردن تان با همسران تان حلال شد. ایشان پوشش شما و شما پوششى هستید براى آنان. خدا دانست که شما همواره با انجام این عمل نافرمانى و در نتیجه به خود خیانت مى کردید پس از جرم تان گذشت و این حکم را از شما برداشت. حالا دیگر مى توانید با ایشان درآمیزید و از خدا آنچه از فرزند که برای تان مقدر کرده طلب کنید و از آب و غذا در شب هم چنان استفاده کنید تا سفیدى شفق از سیاهى شب برا ی تان مشخص شود و آنگاه روزه بدارید و روزه را تا شب به کمال برسانید و نیز هنگامى که در مساجد اعتکاف مى کنید با زنان نیامیزید.»

حد دخول در ماه رمضان | حکم دخول تا ختنه گاه در ماه رمضانحد دخول در ماه رمضان | حکم دخول تا ختنه گاه در ماه رمضان

احکام دخول در ماه رمضان

جنب شدن به صورت عمدی، چه به واسطه نزدیکی با زن ، ملاعبه با او و یا هر طریقی دیگری (مثل استمناء، جنب شدن به واسطه نگاه به عکس یا فیلم و …)، مانند نوشیدن آب یا خوردن خوراکی مبطل روزه است.

عمل نزدیکی با همسر فی نفسه حرام نیست، بلکه شکستن روزه به صورت عمدی اشکال دارد و موجب کفاره عمدی (شصت روز برای یک روز یا شصت مدّ طعام برای هر روزی که انسان روزه خود را عمداً افطار کند) می شود.

همسران می توانند پس از اذان مغرب تا قبل از اذان صبح با یک دیگر دخول در ماه رمضان کنند و قبل از اذان صبح غسل نمایند و طیب و طاهر وارد روز نوین از ماه مبارک رمضان گردند.

حکم دخول تا ختنه گاه در ماه رمضان

دخول در ماه رمضان جماع روزه را باطل می کند مگر آن که کمتر از ختنه گاه وارد شود. در جماع لازم نیست منی خارج شود و تنها دخول کافی است و باعث ابطال روزه هر دو طرف می شود. فرقی هم نمی کند که مفعول زن باشد یا مرد.

اگر در روزهای ماه رمضان مرد، زن را مجبور به جماع نماید باید کفاره خود و زن را (دو کفاره) بدهد. اگـر هـر دو مـایـل بـه مـجـامـعت بودند و در روز ماه مبارک رمضان در حال روزه با یکدیگر آمیزش کردند هر کدام باید یک کفاره بدهند.

حد دخول در ماه رمضان | حکم دخول تا ختنه گاه در ماه رمضانحد دخول در ماه رمضان | حکم دخول تا ختنه گاه در ماه رمضان

حد دخول در ماه رمضان

اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی شود. ولی در شخصی که ختنه گاه ندارد، اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود نیز روزه اش باطل می شود.

اگر فراموش کند که روزه است و دخول در ماه رمضان نماید، یا او را مجبور به دخول در ماه رمضان نمایند به طوری که اختیار از او ساقط شود، روزه او باطل نمی شود. چنانچه در بین دخول در ماه رمضان یادش بیاید یا جبر از او برداشته شود باید فوراً از حال دخول در ماه رمضان خارج شود و اگر نشود روزه او باطل است.

جنب شدن روزه دار در ماه رمضان

اگر در هنگام خواب منی از انسان بیرون آید (محتلم شود) روزه اش باطل نیست ولی پس از آن نمی تواند کارهایی که روزه را باطل می کند انجام دهد.

هرگاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می شود، جایز است بخوابد و اگر محتلم شود روزه اش باطل نمی شود.

اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن منی جلوگیری کند.

اگر روزه دار در روز محتلم شود، واجب نیست فوراً غسل کند.

کسی که عمداً به قصد بیرون آمدن منی بازی و شوخی کند و منی از او بیرون نیاید، یا به عمد قصد جماع نماید ولی شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده است یا نه، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند روزه او باطل است، و اگر نیت روزه کند باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه را تمام کند و قضا هم بنماید.

اگر روزه دار فاقد قصد بیرون آمدن منی مثلاً با زن خود بازی و شوخی کند، چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمیشود اگرچه اتفاقاً منی بیرون آید، روزه او صحیح است. ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل است.

میزان دخول در ماه رمضان

نزدیکی با همسر اگر بعد از غروب شرعی تا قبل از صبح شرعی باشد اشکالی ندارد ولی چنانچه درحال روزه، عمدی و از روی اختیار باشد افطار عمدی محسوب شده و موجب بطلان روزه است و قضا و کفاره بر او واجب می شود و کفاره اش برای هر روزه، گرفتن 60 روز روزه و یا اطعام 60 فقیر است.

اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و روزی دیگر را نیز روزه بگیرد، و چون معلوم نیست آن روز قضا است یا عقوبت است، هم روزه آن روز از ماه رمضان را به قصد «ما فی الذمه» انجام دهد، و هم روزی که بجای آن روز روزه میگیرد، و قصد قضا نکند.

اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را قضا نماید، و اگر بعد از چند روز یادش بیاید، روزه هرچند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید، مثلاً اگر نمی داند سه روز جنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند.

عمل زناشویی و نزدیکی با همسر در روزهای ماه مبارک رمضان برای افراد روزه دار حرام و موجب بطلان روزه آنها می شود. اما کسانی مثل مسافر و مریضی که شرعاً روزه بر آن ها واجب نیست، اشکال ندارد. هم چنین در هیچ یک از شب های ماه مبارک رمضان حتی در شب های قدر، این عمل حرام نیست و هیچ اشکالی ندارد. (ولی به جهت احترام بهتر است ترک شود.)در هرحال در فرض سؤال بر هر یک از مرد و زن حکم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضای روزه، کفاره هم بر هر دو واجب می شود،که عبارت است از شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر و یا دادن شصت مد طعام به شصت مسکین که سهم هر کدام یک مدّ (ده سیر گندم یا جو یا برنج) است.

شرع نزدیکی با همسر در ماه رمضان چیست

اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نماید و زن نیز به آن راضى باشد چه حکمى دارد؟

جواب: بر هر یک از آنان حکم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هر دو واجب است.

حکم کسى که با آمیزش جنسى حرام (زنا) یا استمناء یا خوردن و نوشیدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چیست؟

جواب: در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام نماید و اکثر مراجع حکم به جمع کفاره داده اند).

اگر روزه دار در ماه رمضان با همسر خود که روزه است دخول در ماه رمضان کند، چنانچه زن را مجبور کرده باشد، چه تکلیفی بر او واجب می شود؟

جواب: کفاره روزه خودش و روزه همسرش را باید بدهد (حتی اگر زن بعداً راضی شود).

اگر زن، شوهر روزه دار خود را به دخول در ماه رمضان مجبور کند، یا به کار دیگری که روزه را باطل می کند، آیا واجب است کفاره شوهرش را بدهد؟

جواب: واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.

از سفارشات پیامبر (صل الله علیه و آله وسلم) به حضرت علی(علیه السلام):

یا على در شب عید فطر جماع مکن

یا على در روز آخر ماه شعبان جماع مکن

یا على در ساعت اول شب جماع مکن

یا على بر پشت بام جماع مکن

یا على در شب عید قربان جماع مکن

یا على در زیر درخت میوه دار جماع مکن

یا على در برابر آفتاب جماع مکن

یا على در میان اذان و اقامه جماع مکن

یا على چون زنت حامله شود بى وضوبا او جماع مکن

یا على در شب نیمه شعبان جماع مکن

یا على چون به سفرى بروى در آنشب که میروى جماع مکن

(در این ایام اگر نطفه ای منعقد شود فرزندان دارای صفات نیکو و عاقبت به خیر نخواهند بود)

یا على در شب دوشنبه، شب سه شنبه،شب پنجشنبه،شب جمعه،شب جمعه بعداز نماز خفتن (نماز عشاء)،روز جمعه بعد از عصر جماع بکن (در این ایام اگر نطفه ای منعقد شود فرزندان دارای صفات نیکو و عاقبت به خیر می شوند. انشاء الله)

دخول در ماه رمضان و جماع کردن در شب عاشورا به شدت نهی شده و بهتر است در شب های شهادت تمامی ائمه (علیهم السلام) جماع صورت نگیرد مگر آن که ترس آلوده شدن به گناه و یا ضرر و زیان شدید دیگری در بین باشد. بنابراین بهتر است شب نوزدهم و شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان که تمام عالم حزین و غمناکند نیز جماع صورت نگیرد.

.

منبع : samatak.com